Sepsání smlouvy

Připravíme Vám konkrétní smlouvy na míru dle Vašich požadavků. Nejčastěji uzavírané smluvní typy:

 • Darovací smlouva
 • Kupní smlouva
 • Nájemní smlouva
 • Pachtovní smlouva
 • Smlouva o dílo
 • Příkazní smlouva
 • Smlouva o zprostředkování
 • Zápůjčka
 • Úvěr

Kontrola smlouvy

Byla Vám smlouva předložena druhou smluvní stranou? Nechte si ji zkontrolovat a předejděte budoucím komplikacím:

 • Komplexní revize smlouvy
 • Upozornění na nevýhodná ujednání a jejich modifikace