PACHTOVNÍ SMLOUVA

Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Stejně jako v případě nájemní smlouvy, tak i v případě pachtu dochází k dočasnému přenechání věci za úplatu. Rozdílně od nájmu však dochází k přenechání věci k užívání i požívání.

Související otázky:

  • Zemědělský pacht
  • Pacht závodu