Zápůjčka

Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce. Smlouva o zápůjčce je smlouvou reálnou, což znamená, že tato smlouva vzniká až přenecháním zapůjčené věci vydlužiteli. Předmětem zápůjčky mohou být jak peníze, tak i jiné zastupitelné věci.

Související otázky:

  • Peněžitá zápůjčka
  • Nepeněžitá zápůjčka
  • Rozdíl mezi zápůjčkou a úvěrem a jejich praktické využití