Vymáhání pohledávek

Nabízíme komplexní správu pohledávek spočívající v:
  • Zaslání předžalobní výzvy k úhradě
  • Podání žaloby nebo platebního rozkazu
  • Zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení
  • Sepis a podání návrhu na výkon rozhodnutí