Nájemní smlouva

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Účelem nájemní smlouvy je přenechat věc třetí osobě k dočasnému a úplatnému užívání.

Související otázky:

  • Nájem bytu a nájem domu
  • Nájem prostoru sloužícího k podnikání