Smlouva o úvěru

Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Na rozdíl od smlouvy od zápůjčce mohou být na základě smlouvy o úvěru poskytnuty pouze peněžní prostředky.

Související otázky:

  • Spotřebitelský úvěr
  • Přiměřenost úroků
  • Předčasné splacení úvěru
  • Nevýhodný úvěr