Právní poradenství obcím

V oblasti právního poradenství poskytovaného obcím nenabízíme pouze teoretické znalosti, ale i praktickou zkušenost s fungováním obce a s řešením obecních problémů, jelikož JUDr. Radek Rozmánek, již 3. volební období vykonává funkci neuvolněného starosty.

Druhy poskytovaných služeb:

  • Služby poskytované za paušální úhradu
  • Řešení konkrétního problému
  • Příprava a revize smluv
  • Zaměstnanci obce
  • Správa obecního majetku
  • Vymáhání pohledávek obce
  • Zastoupení v soudním (rozhodčím) řízení