Náhrada škody a nemajetkové újmy

V oblasti náhrady škody/nemajetkové újmy poskytujeme širokou škálu právních služeb spočívajících v předběžné právní kvalifikaci vzniklé škody/nemajetkové újmy, zprostředkování komunikace s pojišťovnami, jednání se škůdcem a v případě bezvýslednosti těchto postupů uplatnění nároku na náhradu škody soudní cestou a zastupování v soudním řízení.

Vznikla Vám škoda při dopravní nehodě? V tomto případě máte právo rovněž na náhradu nákladů právního zastoupení, které Vám proplatí pojišťovna, více zjistíte pod tímto odkazem.

Povinnost k náhradě škody vzniká zejména při

Zvláštní skutkové podstaty náhrady škody upravené občanským zákoníkem:

Náhrada škody dle zákona č. 82/1998 Sb., zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úřadním postupem