Náhrada škody a nemajetkové újmy

V oblasti náhrady škody/nemajetkové újmy poskytujeme širokou škálu právních služeb spočívající v předběžné právní kvalifikaci vzniklé škody/nemajetkové újmy, zprostředkování komunikace s pojišťovnami, respektive samotné uplatnění nároku na náhradu u soudu.