Darovací smlouva

Darovací smlouvou dárce převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Účelem darovací smlouvy je tak bezplatný převod vlastnického práva.

Související otázky