OBČANSKÉ PRÁVO


Základní pramenem občanského práva je zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanským zákoníkem se řídí soukromá práva a povinnosti osobní i majetkové povahy v rozsahu, ve kterém tyto povinnosti a  práva nejsou upraveny zvláštním právním předpisem. Mezi zvláštní právní předpisy soukromého práva lze řadit například zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (viz Pracovní právo)  nebo zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (viz Právo obchodních korporací).

V oblasti občanského práva poskytujeme následující právní služby: