Bezdůvodné obohacení Olomouc

Platná právní úprava spojuje vznik bezdůvodného obohacení zejména s těmito situacemi:

  • Plnění bez právního důvodu
  • Plnění na základě právního důvodu, který následně odpadl
  • Protiprávní užití cizí hodnoty
  • Plnění za jiného

V oblasti bezdůvodného obohacení poskytuje naše kancelář následující právní služby:

  • Posouzení, zda a na straně jakého subjektu došlo ke vzniku bezdůvodného obohacení
  • Příprava návrhu na vypořádání bezdůvodného obohacení
  • Zastoupení v soudním řízení v případě sporu z titulu bezdůvodného obohacení