Právo bytového spoluvlastnictví Olomouc

Poskytujeme široké spektrum právních služeb pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) spočívající zejména v:

  • Přípravě smluvních podkladů pro SVJ ( smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, nájemní smlouvy)
  • Revize smluv
  • Soudní vymáhání dlužných částek
  • Tvorba a úprava stanov společenství