Sousedská práva Olomouc

Zasahuje soused do Vašich práv? Nevíte jak si poradit s bezohledným sousedem? Obraťte se na naši kancelář a navrhneme Vám možné způsoby, jak nezákonné jednání souseda minimalizovat, tak aby jste mohli opětovně nerušeně užívat Váš pozemek.

Zákonná úprava sousedských práv je zakotvena v § 1013 - 1036 občanského zákoníku. Mezi tzv. sousedská práva lze řadit zejména:

  • právo vlastníka pozemku domáhat se ochrany proti imisím, tedy tomu co vniká z pozemku souseda na Váš pozemek
  • právo šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny/větve přesahující z cizího pozemku
  • právo, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti hranice společných pozemků
  • právo požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby v těsné blízkosti hranic pozemků
  • právo vstoupit na sousední pozemek, pokud je to nezbytné za účelem údržby vlastního pozemku či stavby
  • právo žádat zřízení nezbytné cesty

Hledáte právní pomoc v některé z výše uvedených oblastí? Neváhejte využít kontaktní formulář a napište nám.