Ochrana spotřebitele Olomouc

Uzavřeli jste v postavení spotřebitele nevýhodnou smlouvu? Krátí podnikatel bezdůvodně Vaše práva? Vznikla Vám jednáním podnikatele škoda? Neváhejte se obrátit na naši kancelář, tak ať můžeme co nejdříve převzít Vaše právní zastoupení, důsledně hájit Vaše práva a minimalizovat hrozící nebo již vzniklou škodu.

Jak poznáte, že jste spotřebitelem?  Dle občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro případ, že jste takovouto smlouvu uzavřeli Vám naše kancelář pomůže s uplatněním Vašich práv. Pro spotřebitele poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • Uplatněním práv z vadného plnění
  • Ochranou před nepřiměřenými úroky a smluvními pokutami
  • Odstoupením od smlouvy
  • Náhrada škody v případě ztráty radosti z dovolené a vad zájezdu

Máte-li pochybnost zda jste spotřebitelem či nikoliv, tak nám Vaši situaci popište prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu advokat@akrozmanek.cz a Vaši situaci posoudíme a navrhneme Vám možná řešení.