SPOTŘEBITEL

Pojem spotřebitele je vymezen v § 419 občanského zákoníku, dle kterého je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Občanský zákoník poskytuje spotřebiteli, jako slabší smluvní straně zvýšenou ochranu, když obsahuje speciální právní úpravu pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem, která je obsažena v § 1810 až 1867.

Právní normy chránící spotřebitele nenacházíme pouze v občanském zákoníku, ale i v dalších zákonech, když lze jmenovat například zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru či zákon o č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V oblasti ochrany spotřebitele poskytujeme zejména následující právní služby:

  • Uplatnění práva z vadného plnění
  • Ochrana před nepřiměřenými úroky a smluvními pokutami
  • Zastoupení v případě vady zájezdu a "ztráty radosti z dovolené"

Související otázky