SPOLUVLASTNICTVÍ

Spoluvlastníky jsou osoby, kterým náleží vlastnické právo k věci společně. V souvislosti se spoluvlastnictvím poskytujeme široké spektrum právních služeb v oblasti:

Související otázky:

  • Přídatné spoluvlastnictví
  • Bytové spoluvlastnictví
  • Předkupní právo mezi spoluvlastníky