Spoluvlastnické právo Olomouc

Spoluvlastníky jsou osoby, kterým náleží vlastnické právo k věci společně. Ne nadarmo je tento právní institut označován jako "čertův vynález", jelikož v případě společného vlastnictví věci zákonnitě vznikají třecí plochy a problémy, které  V souvislosti se spoluvlastnictvím poskytujeme široké spektrum právní služeb mezi které patří:

Související otázky:

  • Přídatné spoluvlastnictví
  • Bytové spoluvlastnictví
  • Předkupní právo mezi spoluvlastníky