ODVOLÁNÍ DARU PRO NEVDĚK

Podmínky pro odvolání daru pro nevděk:

  • Obdarovaný ublíží dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
  • Výše uvedeným jednáním obdarovaný zjevně porušil dobré mravy
  • Dárce mu výše uvedené jednání neprominul
  • Dárce dar odvolá do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil

Nejste si jisti, zda jsou ve Vašem případě splněny podmínky pro odvolání daru? Obraťte se na nás a my Vaši situaci vyhodnotíme.