ODVOLÁNÍ DARU PRO NOUZI

Podmínky odvolání daru pro nouzi:

  • dárce upadne do takové nouze, že nemá na vlastní výživu, reps. výživu osoby, které je povinen poskytovat výživu dle zákona
  • dar lze odvolat v rozsahu nezbytném pro zajištění výživy
  • obdarovaný není ve stejné nouzi jako dárce

Nejste si jisti, zda jsou ve Vašem případě splněny podmínky pro odvolání daru? Obraťte se na nás a my Vaši situaci vyhodnotíme.