PAUŠÁLNÍ SLUŽBY

V případě zájmu o dlouhodobější spolupráci lze právní poradenství poskytovat za paušální odměnu. Spolupráce na bázi paušální odměny je vhodná zejména pro obce, které nezaměstnávají na obecním úřadě žádného právníka. V rámci paušálních služeb poskytneme Vaší obci:

  • Přípravu a kontrolu smluvních dokumentů
  • Poradenství v personálních otázkách týkajících se zaměstnanců obce
  • Správa obecního majetku
  • Vymáhání pohledávek obce
  • Zastupování v soudním řízení