NEZBYTNÁ CESTA

Nemáte přístup ke svému pozemku a nemůžete jej proto řádně užívat? Soused Vám přístup na Váš pozemek nechce umožnit?  Využijte možnost nechat si soudem zřídit nezbytnou cestu. Nezbytnou cestu soud zřídí nelze-li Váš pozemek pro absenci cesty řádně užívat a to v rozsahu odpovídajícím Vaším potřebám.

Soud zřízení nezbytné cesty nepovolí, v případě, že:

  • na sousedově pozemku by vznikla větší škoda, než jaký by byl prospěch z nezbytné cesty;
  • absenci cesty si úmyslně nebo z hrubé nedbalosti způsobil ten, kdo o zřízení nezbytné cesty žádá;
  • nezbytná cesta by měla sloužit pouze za účelem pohodlnějšího přístupu k pozemku.