IMISE

Za imise občanský zákoník označuje jakýkoliv element mající původ na pozemku jednoho vlastníka, který se projeví na pozemku druhého vlastníka. Zákon imise demonstrativně vyjmenovává v § 1013, když za imisi považuje odpad, vodu, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk a otřesy.

Imise můžeme obecně dělit do dvou kategorií a to na imise přímé a nepřímé. Přímé imise jsou takové, které jsou přiváděny přímo na sousední pozemek (např. okap domu, který končí nad pozemkem souseda). Přímé imise občanský zákoník zakazuje bez dalšího. Naopak imise nepřímé (např. okap domu, který svádí vodu na můj pozemek a voda následně odtéká na pozemek souseda) jsou zakázány jen dosahují-li míry, která není přiměřená místním poměrům a  současně omezují-li obvyklé užívání sousedova pozemku.

Proti imisím je možná obrana prostřednictvím negatorní žaloby upravené v § 1042 občanského zákoníku.